R O Z P I S

 

Majstrovstiev Zemplínskeho regiónu 2014/2015 vo volejbale mužov

 

 

Adresa riadiaceho orgánu:                                        Volejbalový klub Veľké Kapušany, o.z.   

                                                                                    Malokapušianska 680/17                                      

                                                                                    079 01 Veľké Kapušany

 

Možnosti hlásenia výsledkov:

a) telefón, fax a záznamník:                                       +421566383387

                                                                                    +421905853871

 

b) e-mail:                                                                   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

                                                                                   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

          

 c) osobným doručením písomne na adresu:             Volejbalový klub Veľké Kapušany, o.z.

                                                                                                                  Malokapušianska 680/17

                                                                                               079 01 Veľké Kapušany

 

Volejbal na internete: rozpis súťažného ročníka 2014/2015, výsledky a tabuľka budú zverejňované na stránke http://cms.vkvkapusany.webnode.sk/volejbal/mzr-2014-2015/ a http://mzr.vksaca.sk. Týmto sa chceme aj poďakovať, za možnosť využitia priestoru na tejto stránke, Miroslavovi Andrássymu.

 

V. Kapušany dňa 22. septembra 2014

 

I.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

 

 1. Adresa riadiaceho orgánu:                                                                  Volejbalový klub Veľké Kapušany, o.z.

                                                                                                 Ing. Martin Tivadar

                                                                                                                    Malokapušianska 680/17

                                                                                                 079 01 Veľké Kapušany

                                                                                                 +421905853871

 

2. Druh súťaže:                Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu 2014/2015 vo volejbale mužov pre družstvá z miest a obcí Zemplínskeho regiónu. Oznámenia o jej organizovaní boli dňa 25.08.2014 písomne rozoslané vedúcim družstiev z miest Snina, Humenné, Trebišov, Sečovce, Vranov n/T, Sobrance, Veľ. Kapušany, Strážske, Michalovce, Šaca a z obce Pavlovce n/U, na základe čoho sa do súťaže mohli prihlásiť aj ďalšie družstvá. Do stanoveného termínu 22.  septembra 2014 mali družstvá doručiť organizátorovi návratku, na základe ktorej, v prípade záujmu o štart v súťaži, obdržali podklady k súťaži. Návratku do 22. septembra 2014 doručili a záujem o štart v súťaži prejavili:.

 

3. Počet družstiev:          

1. VK Strážske

2. VK  SLÁVIA  Sobrance

3. VK Veľké Kapušany A

4. VK Štart ODETA Michalovce

5. ŠA Košice

6. VK Veľké Kapušany B

 

  4. Systém súťaže:            Súťaž sa hrá dlhodobým systémom každý s každým dvojzápas doma a vonku.

Play off: piate a šieste mužstvo po základnej časti končí,

               Prvé štyri mužstvá: semifinále 1 – 4, 2 – 3 na tri víťazné stretnutia prvý dvojzápas doma u lepšie postaveného mužstva po základnej časti + dvojzápas vonku, v prípade nutnosti piateho zápasu sa tento odohrá samostatne u lepšie postaveného mužstva po základnej časti, finále a o tretie miesto na tri víťazné stretnutia prvý dvojzápas doma u lepšie postaveného mužstva po základnej časti + dvojzápas vonku, v prípade nutnosti piateho zápasu sa tento odohrá samostatne u lepšie postaveného mužstva po základnej časti.

                                                                             

  5. Hracie dni:    Úradným hracím dňom súťaže je sobota, resp. nedeľa. Hracie dni a termíny jednotlivých stretnutí sú však stanovené podľa toho, ktoré družstvo má kedy zabezpečenú telocvičňu. Prvé stretnutie u každého súpera začína v čase, odkedy má zabezpečenú telocvičňu, druhé sa môže hrať aj hneď po skončení prvého alebo po časovo dohodnutej prestávke podľa vzájomnej dohody súperov (ak sa títo nedohodnú, druhé stretnutie začne o 30 min. po skončení prvého stretnutia). Oficiálne má druhé stretnutie úradný začiatok vždy o hodinu neskôr po termíne začiatku prvého stretnutia (to je pre prípad, ak by niektoré družstvo na prvé zo stretnutí nenastúpilo alebo naň neskoro došlo a súper by naň odmietol nastúpiť; v takomto prípade je prítomné družstvo povinné čakať na súpera maximálne hodinu a čakaciu dobu 20 minút).

          

  6. Termíny:       Základná časť:

                                a) prvá časť: 1. kolo: 25. – 26.10.2014, 2. kolo:01. – 02.11.2014, 3. kolo:08. – 09.11.2014, 4. kolo:15. – 16.11.2014, 5. kolo:22. – 23.11.2014,

 

                                b) odvetná časť: 6. kolo: 10. – 11.01.2015, 7. kolo:17. – 18.01.2015, 8. kolo:24. – 25.01.2015, 9. kolo:31.01. – 01.02.2015, 10. kolo:07. – 08.02.2015.

                            

                             Play off:

Semifinále (na tri víťazné zápasy): 1. dvojzápas 21. – 22.02.2015, 2. dvojzápas 28.02. – 01.03.2015, možný 5. zápas 07. – 08.03.2015.

.

Finále, o tretie miesto (na tri víťazné zápasy): 1. dvojzápas 14. – 15.03.2015, 2. dvojzápas 21. – 22.03.2015, možný 5. zápas 28. – 29.03.2015.

 

                               Náhradný termín sa má využiť len v nevyhnutnom prípade, ak sa stretnutia z rôznych dôvodov nebudú môcť odohrať v stanovenom termíne. Musia s ním súhlasiť obaja súperi a ich vzájomnú písomnú dohodu má žiadajúce družstvo doručiť minimálne 3 dní pred termínom pôvodného kola aj organizátorovi.

 

  7. Usporiadateľ stretnutia:           Vždy družstvo uvedené vo vyžrebovaní na prvom mieste.

 

  8. Miesta stretnutí:          Telocvične usporiadateľov stretnutí, uvedené v adresári v prílohe rozpisu.

 

  9. Čakacia doba:             Nedoporučuje sa ju čerpať, pričom hráči oboch družstiev sa majú už k prvému stretnutiu dostaviť vždy tak, aby sa toto mohlo začať vždy v stanovenom čase podľa vyžrebovania. Ináč je čakacia doba na súpera maximálne 20 minút a pri nejakých problémoch s cestovaním sa odporúča včas sa mobilnými telefónmi vzájomne skontaktovať s vedúcim družstva súpera. 

 

10. Predohrávanie stretnutí:          Môže sa uskutočniť len s vedomím organizátora a po vzájomnej dohode súperov, ktorú je žiadajúce družstvo povinné oznámiť minimálne 3 dní pred stretnutím organizátorovi.

 

11. Hospodárske zabezpečenie:    Každé prihlásené družstvo je podľa dohodnutých podmienok povinné štartovať v súťaži len na vlastné náklady, pričom na domáce stretnutia si hradí telocvičňu i rozhodcu. Pred súťažou uhradilo stanovený súťažný vklad 50,- €. Stanovené poplatky, uvedené v bode III/2 tohto rozpisu, sú družstvá povinné uhradiť pri príslušnej žiadosti, proteste, odvolaní a pod. Za nerešpektovanie zásad rozpisu súťaže sú stanovené poriadkové pokuty, uvedené v bode III/3 tohto rozpisu, ktoré budú družstvá povinné uhradiť do termínu uvedeného v úradnej správe alebo v doručenom rozhodnutí.

 

12. Zdravotnícke zabezpečenie:   Všetky družstvá a ich hráči štartujú v súťaži na vlastnú zodpovednosť. Lekárske prehliadky hráčov a poistné zmluvy sú vecou príslušných družstiev. 

 

II.  TECHNICKÉ USTANOVENIA:

 

  1. Predpis:         Hrá sa podľa platných medzinárodných pravidiel volejbalu, súťažného poriadku volejbalu a tohto rozpisu.

 

  2. Veková kategória:      Štartujú hráči bez vekového obmedzenia.

 

  3. Podmienky účasti:      Každé družstvo prihlásené do súťaže:

A) bolo pred štartom súťaže povinné:

-  doručiť do 22.09.2014 na adresu organizátora návratku na predpísanom tlačive, ktoré vopred obdržalo,

- doručiť do 22.09.2014 na adresu organizátora: záväznú prihlášku; stanovený súťažný vklad; dvojmo zoznam hráčov družstva na predpísanom tlačive, ktoré vopred obdržalo aj s pokynmi k jeho vyplneniu, ktoré vopred obdržalo;

              

B) je počas súťaže povinné:

- v plnom rozsahu rešpektovať všetky ustanovenia rozpisu súťaže,

- rozpis súťaže prekopírovať svojim rozhodcom a prípadne aj všetkým hráčom,

- na všetky stretnutia mať zabezpečený jednotný výstroj s očíslovanými dresmi,

- na všetky svoje domáce stretnutia zabezpečiť:      

               a) telocvičňu s pripraveným volejbalovým ihriskom (sieť, anténky, lopty, zápisy o stretnutí, ukazovateľ skóre),

b) rozhodcu, zapisovateľa a obsluhovača ukazovateľa skóre,

c) pre rozhodcu píšťalku, ŽK a ČK, pre zapisovateľa pero.                                                  

 

4. Štart hráčov: V družstvách môžu hrať len hráči, ktorí nemajú vybavené licencie za iný volejbalový oddiel alebo klub a s dôrazom na hráčov extraligových klubov, hráči prvej ligy majú štart v MZR povolený ! Družstvá štartujú v súťaži na zoznam hráčov spracovaný podľa vopred obdržaných pokynov na predpísanom tlačive. V stretnutiach môžu hrať len hráči uvedení v zozname hráčov príslušného družstva potvrdenom ObVZ pred štartom súťaže. Za správnosť zaradenia hráča do zoznamu hráčov je zodpovedný vedúci družstva pod následkom hracích a disciplinárnych dôsledkov! Pri nejakých nedorozumeniach ohľadom totožnosti hráča pri stretnutiach, v prípade požiadania rozhodcom, sa hráči musia preukázať svojím občianskym preukazom. Doplňovať ďalších hráčov do zoznamu je možné v ďalšom období aj počas súťaže, ale len so súhlasom organizátora, a to telefonicky vždy len v piatok v čase 8.00 – 9.00 h na  č. tel. 0905853871, pričom pri doplňovaní je potrebné nahlásiť: poradové číslo nasledujúceho hráča v zozname, jeho meno a priezvisko, dátum narodenia, presnú adresu bydliska a v  poznámke tohto riadku aj dátum doplnenia, ktorý musí byť totožný s termínom nahlásenia. Až po tomto nahlásení je družstvo povinné uvedeného hráča doplniť do svojho zoznamu hráčov!

 

5. Náležitosti zoznamu hráčov:     Každý zoznam hráčov musí byť vyplnený podľa predtlače a musí obsahovať:

- presný názov družstva,

- označenie športového odvetvia, druhu súťaže, súťažného ročníka a vekovej kategórie,

- mená, priezviská, dátum narodenia a presné adresy bydliska hráčov,

- meno, priezvisko a presnú adresu trénera, vedúceho družstva a rozhodcu aj s kontaktmi na nich,

- potvrdenie oddielu (stačí podpis vedúceho družstva), prípadne aj lekárska prehliadka, potvrdenie organizátora.

 

6. Náležitosti družstiev:   Pred každým stretnutím každé družstvo predkladá rozhodcovi spolu so zápisom aj:

- riadiacim orgánom potvrdený zoznam hráčov,

- pri prípadnej požadovanej konfrontácii občiansky preukaz hráča.

 

7. Lopty:               Gala 401 proline official, Gala 401 proline competition, Molten N58L, Mikasa 200VSL a 300 VSL. Usporiadateľ je povinný poskytnúť súperovi pred každým stretnutím minimálne 2 lopty.

 

8. Zápis o stretnutí:           Používa sa tlačivo jednoduchého zápisu o stretnutí formátu A4 podľa vopred obdržaného vzoru, ktoré si je každé družstvo povinné prekopírovať minimálne 12x. Na každé stretnutie sa zápis vyhotovuje trojmo (jeden originál s 2 indigami a 2 čistými papiermi). K stretnutiam zápis predkladá vždy domáce družstvo. Prvé ho vypíše a potom ho odovzdá k vypísaniu aj súperovi. Kapitáni oboch družstiev sú povinní zápis podpísať na začiatku i na konci každého stretnutia. Z každého stretnutia, a to aj v prípade nedostavenia sa súpera, sa vyhotovuje osobitný zápis. Prvú kópiu zápisu z každého stretnutia je domáce družstvo povinné po stretnutiach odovzdať súperovi a druhú ponechať sebe. Originály zápisov zo stretnutí je povinné každé domáce družstvo doručiť v najbližší pracovný deň na adresu organizátora, a to osobne, e-mailom alebo poštou.

 

9. Hlásenie výsledkov:     Kvôli propagácii súťaže v tlači je domáce družstvo povinné vždy po stretnutiach, už aj v sobotu a v nedeľu, najneskôr v pondelok v čase od 08.15 do 09.00 h, nahlásiť alebo doručiť, jedným zo spôsobov uvedených na úvodnej strane, výsledky stretnutí aj s výsledkami jednotlivých setov, menom rozhodcu, zostavami družstiev a výstižným komentárom organizátorovi.

                                O prípadnej zmene miesta a termínu hlásenia výsledkov budú družstvá včas informované.

 

10. Rozhodcovia:              Na domáce stretnutia ich vždy zabezpečuje domáce družstvo. Mali by to byť rozhodcovia, ktorých mali družstvá uviesť v záväznej prihláške do súťaže minimálne po jednom a maximálne po troch, a ktorí sú uvedení v adresári rozhodcov súťaže aj s adresami a kontaktmi na nich. V prípade nespokojnosti s rozhodovaním rozhodcu v prvom stretnutí, druhé stretnutie rozhoduje rozhodca hosťujúceho družstva. Prípadné náklady rozhodcom hradí družstvo, ktoré rozhodcu zabezpečuje.

 

11. Hodnotenie súťaže:    Za výhru v stretnutí pomerom setov 3:0 alebo 3:1 sa prisudzujú 3 body pre víťaza a 0 bodov pre zdolaného, za výhru v stretnutí pomerom setov 3:2 sa prisudzujú 2 body pre víťaza a 1 bod pre zdolaného. Za kontumačnú prehru sa neudeľuje žiadny bod. O celkovom poradí  družstiev v súťaži sa rozhoduje v zmysle súťažného poriadku volejbalu. Víťazom súťaže sa stáva družstvo s najvyšším počtom bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje lepší pomer setov, potom lepší pomer lôpt. Keď sa ani potom nedá určiť poradie, rozhodujú najprv výsledky vzájomných stretnutí, potom skóre  zo vzájomných zápasov a nakoniec žreb.

 

12. Protesty a odvolania: Podávajú sa v zmysle súťažného poriadku volejbalu.

 

13. Ceny:              Prvé 3 družstvá budú na záverečnom vyhodnotení súťaže odmenené diplomami a vecnými cenami, ktorých výška bude určená po zrátaní všetkých príjmov a výdavkov súťaže.

 

14. Úradné správy:           Organizátor nebude počas súťaže vydávať samostatné úradné správy. Pri dôslednom hlásení výsledkov budú pravidelne zverejňované aj výsledky všetkých stretnutí s výsledkami jednotlivých setov, menom rozhodcu, zostavami družstiev a výstižným komentárom tak, ako ich nahlásia spravodajcovia družstiev. Nebude chýbať ani tabuľka súťaže a program najbližšieho kola. Aj z tohto dôvodu sú vedúci družstiev povinní pravidelne sledovať tieto úradné správy.

 

15. Výber najdôležitejších pravidiel:         

a) Každý set sa hrá systémom tie-breaku minimálne do 25 bodov, pričom každý set sa musí skončiť minimálne rozdielom 2 bodov, okrem rozhodujúceho piateho setu, ktorý sa hrá do 15 a musí sa skončiť vždy minimálne 2-bodovým rozdielom! Teda, ak je stav v niektorom z prvých 4 setov 24:24, hrá sa až do rozdielu 2 bodov. Ak je v 5. sete stav 15:2 alebo 15:13, stretnutie sa končí. Ale ak by v 5. sete bol stav napr. 15:14, hrá sa až dovtedy, kým nebude minimálne 2-bodový rozdiel, hoci by sa set mal skončiť aj 39:37!                            

b) Libero - v zápise musí byť označený písmenom „L“, musí mať dres inej farby ako ostatní hráči jeho družstva, pričom:

-   nesmie podávať,

-   nesmie blokovať, ani sa pokúšať o blok,

- nesmie uskutočniť útočný úder z akéhokoľvek miesta ihriska alebo voľnej zóny, ak je lopta                               v momente dotyku úplne nad horným okrajom siete,

- ak prstami nahráva loptu vo svojej prednej zóne, alebo v jej predĺžení, nesmie byť z jeho tejto nahrávky uskutočnený útočný úder, ak je lopta nad hornou úrovňou siete,

-  na ihrisku môže vymeniť ktoréhokoľvek zadného hráča, pričom medzi výmenou hráčov musí byť minimálne jedna rozohrávka (musí padnúť minimálne jeden bod),

-  výmena libera sa nezaratúva do striedania,

-  libero v jednom stretnutí môže nastúpiť len ako libero.

c) Pri udelení kariet hráčom v stretnutí je družstvo v zmysle platného DP volejbalu potrestané:

- pri žltej karte - stratou rozohrávky, v prípade podania súpera bodom,

- pri červenej karte - vylúčením hráča do konca setu bez ďalších dôsledkov pre družstvo,

- pri žltej + červenej karte v jednej ruke - vylúčením hráča do konca stretnutia bez ďalších dôsledkov pre družstvo, pričom hráč nesmie nastúpiť do ďalšieho stretnutia a čaká na trest riadiaceho orgánu.

 

III.  ZVLÁŠTNE USTANOVENIA:

 

  1. Prípadné odmeny rozhodcom:                                              - 0,- € za

 

  2. Sadzobník poplatkov:              

a) preloženie stretnutia na iný deň (predohrávky i dohrávky)                                - poplatok 0,- €

b) protest                                                                                                                            - poplatok v zmysle SPV

c) odvolanie                                                                                                                      - poplatok v zmysle SPV

 

 3. Sadzobník pokút:        

a) preloženie stretnutia na iný termín bez súhlasu riadiaceho orgánu súťaže     - pokuta 10,- €

b) nedodržanie povinnosti usporiadateľa, resp. hosťujúceho družstva                                - pokuta 10,- €

c) nenastúpenie na 1 stretnutie                                                                                      - pokuta 10,- €

d) nenastúpenia na 2 stretnutia                                                                                     - pokuta 2 x 10,- €

e) predčasné opustenie hracej plochy v stretnutí                                                       - pokuta 10,- €

f) neskoré doručenie zápisov o stretnutí na adresu riadiaceho orgánu súťaže    - pokuta 5,- €

g) neskoré alebo nesprávne nahlásenie, či nenahlásenie výsledkov stretnutí      - pokuta 5,- €

 

  4. Sadzobník trestov za udelenie kartičiek:            

a) 3 penalizácie (žlté karty)                                                                            - zast. činnosti NEPO na 1 dvojzápas

b) 2 vylúčenia do konca setu (červená karta)                                                            - zast. činnosti NEPO na 1 dvojzápas

c) diskvalifikácia - vylúčenie do konca stretnutia (žltá + červená karta) - zast. činnosti NEPO podľa rozh. org.  

 

IV.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Tento rozpis bol prerokovaný na základe doručených návratiek od družstiev prihlásených do súťaže Majstrovstiev Zemplínskeho regiónu 2014/2015 vo volejbale mužov a schválený dňa 22. septembra 2014. Je záväzný pre všetky štartujúce družstvá i rozhodcov.

 

 

Vo Veľkých Kapušanoch, 22. Septembra 2014                                         Vybavuje:  Ing. Martin Tivadar , v. r.,

    (č. tel. 0905853871)

 

 

Kalendár akcií
September 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sponzori